Siirry suoraan sisältöön

6 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää YEL-vakuutuksesta

  Meiltä on kyselty paljon tämä vuoden alussa voimaan astuneesta  YEL:n uudistuksesta. Se on puhuttanut paljon myös mediassa ja somessa. Osa teistä ei ehkä ole ehtinyt paneutua lainkaan asiaan. Tässä tiivis tietopaketti.

  Uudistus ei ole ryöstö, kuten uudistusta on pahimmillaan kuvailtu. Tarkistukset ovat varmasti ylipäätään maltillisia. Muutamia asioita on kuitenkin syytä huomioida, ettei uudistuksen voimaantullessa tule ikäviä yllätyksiä. 

  1. Mikä on YEL

  YEL on pakollinen lakisääteinen vakuutus. Se ei ole valinnainen tai verrattavissa markkinoilla oleviin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. YEL:ää ei voi korvata sijoittamalla osakkeisiin tai metsätontteihin, vaikka jossain somekommenteissa näin suositellaankin. 

  • YEL-vakuutus määrittää yrittäjän sosiaaliturvan tason kuten vanhempain- ja sairauspäivärahojen määrän

  • YEL turvaa yrittäjää työttömyyden aikana

  • YEL turvaa yrittäjän omaisia yrittäjän kuollessa 

  • yrittäjä maksaa Yrittäjän eläkevakuutusta turvatakseen oman vanhuutensa 

  2. YEL:n määräytyminen

  Yrittäjän eläketurva perustuu yrittäjän itsensä maksamaan työtuloon siinä, missä työntekijän eläketurva perustuu hänelle maksettuun palkkaan. 

  Yrittäjän on vakuutettava itsensä yrittäjän eläkelain edellytysten täyttyessä, kun:

  • yrittäjä on 18–69-vuotias* 

  • työskentelee yrityksessään 

  • yrittäjätoiminta kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja 18 ikävuoden täyttämisen jälkeen arvioitu työtulon määrä on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (vuonna 2023). 

  Vuonna 2023 YEL-vakuutusmaksu on 24,10 % ja 53–62-vuotiaiden maksu on 25,60 %. Aloittavat yrittäjät saavat 22 % alennuksen vakuutusmaksusta ensimmäisten 48 kuukauden ajan (4 vuotta).

  *Vuonna 1957 tai aiemmin syntyneillä yläikäraja 68 vuotta. Vuonna 1958–61 syntyneillä se on 69 vuotta, sitä nuoremmilla 70 vuotta.

  3. Yrittäjän työtulo

  YEL-uudistuksen jälkeen yrittäjän työtulo määritellään tarkemmin ja se tarkistetaan useammin kuin aiemmin. Työtulon käsite on entisellään.

  Työtuloksi määritellään se palkka, joka on kohtuudella maksettava, mikäli yrittäjän sijaan työn tekisi vastaavan ammattitaidon omaava palkattu työntekijä. Yrittäjän työtulo ei määräydy yksiselitteisesti mediaanipalkasta, kuten jossain on virheellisesti annettu ymmärtää. Yrittäjän työtulo määritellään yksilöllisesti, ja häntä kuullaan tarkistuksen yhteydessä. 

  4. Siirtymäaika työtulojen mukaan

  YEL-lakimuutoksen seurauksena tarkistetaan kaikkien niiden yrittäjien työtulo, joilla on olemassa oleva YEL-vakuutus. Siirtymävaiheen jälkeen työtulot tarkistetaan kolmen kalenterivuoden välein tai yrittäjän aloitteesta aiemmin.  

  Siirtymäaika tapahtuu portaittain YEL-työtulojen mukaan:

  • vuoden 2023 loppuun mennessä ne, joiden työtulo on alle 15 000 €

  • vuoden 2024 loppuun mennessä ne, joiden työtulo on 15 000─25 000 €

  • vuoden 2025 loppuun mennessä ne, joiden työtulo on yli 25 000 €

   5. Työtulon tarkistus

  Siirtymäaikana vakuutusyhtiö tarkistaa yrittäjän ilmoittaman vuositulon määrän. Työtulon taso määritellään lähtökohtaisesti kokoaikaiselle yrittäjälle hänen toimialansa yksityisen sektorin kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkan perusteella. 

  Yrittäjän toiveesta määrittelyssä huomioidaan myös muut yrittäjän työpanoksen arvoon liittyvät yrittäjäkohtaiset tiedot kuten työn määrä, yrittäjän ammattitaito ja yritystoiminnan laajuus. 

  Yrittäjä voi myös korottaa oma-aloitteisesti työtuloaan ennen työtulojen mukaan määriteltyä siirtymäaikaa. Tässä tapauksessa työtuloa ei todennäköisesti tarkisteta seuraavaan kolmeen vuoteen. 

  Mikäli vakuutusyhtiö näkee tarkistuksen yhteydessä tarpeelliseksi, se tekee yrittäjälle kirjallisen ehdotuksen tarkistushetkeä seuraavan toisen kuukauden alusta lukien sovellettavasta työtulosta. 

  Mitä suurempi ristiriita verotetun työtulon ja YEL-maksujen välillä on, sitä todennäköisimmin on odotettavissa vakuutusyhtiön ehdotus työtulosta. Vakuutusyhtiön ehdotus tulee automaattisesti voimaan, jos yrittäjä hyväksyy ehdotuksen/ei reagoi ehdotukseen kahdessa viikossa. Em. määräaika on asetettu laissa. 

  6. Personal Accounterisi auttaa 

  Uudistuksella tavoitellaan yrittäjien perusturvan parantamisen lisäksi yrittäjän työtulon määrittelyn yhdenmukaistamista eläkeyhtiöissä. Realistisesta työtulosta maksettu YEL ei mene kankkulan kaivoon. Esimerkiksi sairastuessasi, sairaspäiväraha alkaa juosta 1 karenssipäivän jälkeen. 

  On toki muistettava työtulon määrittelyn problematiikka; kaikki yrittäjät eivät voi maksaa itselleen alansa mediaanipalkkaa. Mikäli saat ehdotuksen, joka on mielestäsi aivan liian suuri, älä hätäänny. Kyseessä on ehdotus. Ota yhteyttä, autamme sinua tekemään vakuutusyhtiölle vastineen realistisesta työtulosta perusteluineen.

  Omat haasteensa on, kun työtulo pitää määrittää osa-aikaisesta yrittäjätoiminnasta tai toiminimellä toimivalle yrittäjälle, joka ei nosta palkkaansa palkanlaskennan kautta. Osakeyhtiössä YEL-tulo voi olla palkkasummaa vastaavaa summa, jos työpanos on 100 % . 

  Ota siis yhteys, jos saat vakuutusyhtiöstä kirjeen ehdotuksesta. Jutellaan ja mietitään oikea ratkaisu. Yöuniaan ei tämän vuoksi kannata menettää! 

  Tuloksellista kevättalvea. Pian ollaan keväässä,

  Päivi